διαμαχοίμην

διαμάχομαι
fight
fut opt mid 1st sg (attic epic doric ionic)
διαμάχομαι
fight
pres opt mp 1st sg (attic epic doric ionic)
διαμάχομαι
fight
pres opt mp 1st sg
διαμαχέω
pres opt mp 1st sg (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.